شروع فعالیت شگردیها
می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند ... این روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد ! و گونه کسی را سرخ نمیکند ! می گویـــــــــم : مشکل از دوست داشتن نیست مشکل از تکـ.. مشاهده متن کامل در ادامه مطلب
تاریخ :دوشنبه 29 فروردین 1401 | توسط : admin
ادامه مطلب
:: صفحات سایت
    تعداد صفحات :
  • 1

تبلیغات متنی شما در اینجا

بامدیریت در تماس باشید http://www.room1.shegerdiha.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

بامدیریت در تماس باشید http://www.room1.shegerdiha.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

بامدیریت در تماس باشید http://www.room1.shegerdiha.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

بامدیریت در تماس باشید http://www.room1.shegerdiha.ir

تبلیغات متنی شما در اینجا

بامدیریت در تماس باشید http://www.room1.shegerdiha.ir